Kleurentherapie

Kleurentherapie oftewel kleurenpunctuur is een vorm van lichttherapie, ontwikkeld door Peter Mandel. Tijdens de behandeling houdt een daartoe opgeleide therapeut een speciale lichtpen tegen (acupunctuur)punten en zones op de huid van de cliënt. Afhankelijk van de analyse word een specifieke kleur licht ingestraald.

De huid neemt deze lichtimpulsen op waarna lichaamscellen en meridianen de informatie doorgeven aan organen en fysiologische systemen. Blokkades binnen het lichaam worden opgeruimd, waardoor de oorzaak van de pijn wordt opgeheven. Het licht beïnvloedt zo direct het natuurlijke levensritme.

Omdat de behandelingen volstrekt pijnloos zijn, is kleurentherapie ook zeer geschikt voor kinderen.

Kleurenpunctuur richt zich uitdrukkelijk níet alleen op het bestrijden van lichamelijke symptomen, zoals hoofdpijn of koortsuitslag. Kleurentherapie richt zich op het stimuleren van de heilzame energiestromen gecombineerd met persoonlijke ontwikkeling op alle levensniveaus. Het kan bij cliënten intense processen in gang zetten, zowel lichamelijk als geestelijk.

Kleurentherapie is een onderdeel van de esogetische geneeswijze en combineert de kennis over de helende werking van licht en kleur met de leer van de levensenergie door meridianen en acupunctuurpunten uit de Traditionele Chinese geneeskunde. Beide stromingen streven naar herstel van de harmonie tussen yin en yang.

Hoe werkt kleurentherapie

Kleur is zichtbaar licht. Licht bestaat uit gewichtloze deeltjes die zich met een snelheid van ca. 300.000 km per seconde voortbewegen. Zo heeft elke kleur zijn eigen frequentie.

Binnen de kleurentherapie wordt aangenomen dat wanneer (acupunctuur)punten op de huid met een bepaalde kleur worden behandeld, specifieke informatie van die kleur wordt doorgeven aan corresponderende endocriene coördinatieorganen in de hersenen. Deze organen sturen de informatie vervolgens naar delen van het lichaam die niet in harmonie zijn. Zo helpt het licht de storing op te heffen en de energiestromen te herstellen. Jarenlang empirisch onderzoek heeft Peter Mandel talloze bewijzen geleverd voor deze theorie.

Elke kleur heeft een specifieke uitwerking. Van sommige kleuren word je vrolijk; oranje en rood werken bijvoorbeeld stimulerend en brengen je in beweging. Van blauw word je rustig.

Naast kleurentherapie zijn er ook andere behandelingen met licht en kleur:

· In noordelijke landen worden mensen met depressies behandeld met lichtbaden, zodat de productie van melatonine in de epifyse wordt verhoogd.

· Pasgeboren kinderen met geelzucht worden met ultraviolet licht bestraald, zodat de schadelijke stoffen in het bloed worden afgebroken.

‘Zo boven, zo ook beneden.’ Deze uitspraak van de Egyptische mysticus Hermes Trismegistos staat centraal in de esogetiek: overal gelden dezelfde kosmische wetten en alle kennis is al aanwezig.

Wat is de esogetische geneeswijze?

In ‘esogetiek’ zie je de woorden ‘esoterie’ en ‘energie’ terug. De grondlegger van de esogetische geneeswijze is Peter Mandel. Hij heeft dit woord bedacht om aan te geven dat in deze manier van genezen onze kennis van de kosmische wetten samenkomt met de wetten van de bio- energetica en de moderne biofysica.

Energie is de basis van materie Het esogetische model onderkent drie levensniveaus: lichaam/materie, emotie/energie en geest/informatie. Het model gaat ervan uit dat energie de basis vormt van alle materie. Zonder energie is er slechts dode materie en is er geen leven mogelijk.

Energie is een bron van informatie. Onze lichaamscellen zijn dragers van die informatie: elke cel in ons lichaam is zó voorgeprogrammeerd dat we vanaf onze geboorte een diep verlangen voelen ons levensdoel te bereiken. Die energie wil stromen en zichzelf realiseren.

Meridiaanstelsel De Chinese geneeskunde leert dat ons lichaam een netwerk van energiekanalen bevat waardoor de energie stroomt: het meridiaanstelsel. Als de energie vrij doorstroomt en in evenwicht is, voelen we ons gezond. Wanneer er blokkades in het meridiaanstelsel zijn, kan de energie niet vrij stromen en organen of lichaamsdelen minder goed bereiken. Dan krijgen we klachten of worden zelfs ziek.

Eenheid Binnen de esogetische geneeswijze vormt het lichaam een eenheid met de geest en de ziel. Een eventueel genezingsproces kan pas op gang komen wanneer de eenheid van lichaam, ziel en geest hersteld is.

Lees meer over esogetische model van Peter Mandel in zijn boek Sense and Nonsense of Sickness and Pain

Voor het behandelen gebruik je als therapeut een lichtpen met gekleurd licht en speciaal geslepen kristallen.

Kleurenpunctuur wordt succesvol ingezet bij diverse lichamelijke en geestelijke klachten: hoofdpijn, rugklachten, depressie, leerproblemen, stress en burn-out pijn, allergie en verslavingen.